امداد سیار
پذیرش اینترنتی
توجه

رویدادها

بالاترین رتبه کیفیت در ایران با اسطوره ایتالیایی
يكشنبه 5 بهمن 1393
صد و پنجمین سالگرد آلفارومئو
يكشنبه 21 تير 1394
رتبه نخست در خدمات پس ازفروش
يكشنبه 4 مرداد 1394
افتتاحیه نمایشگاه مرکزی آلفاموتور مشهد
سه شنبه 6 مرداد 1394