آلفارومئو جولیتا رتبه نخست رضایتمندی مشتریان را کسب نمود

بر اساس نظر سنجی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران پیرامون سطح رضایتمندی مشتریان از خودروهای خود ، در گروه قیمتی خودرو های بالای  125 میلیون تومان ، 7 مدل خودرو مورد ارزیابی قرار گرفت ، 5 خودروی کره ای ، یک خودرو از فرانسه و آلفارومئو جولیتا به نمایندگی از ایتالیا ، که با کسب 823 امتیاز از شاخص رضایت کیفیت (از 1000 امتیاز ) برای دومین سال پیاپی با کیفیت ترین خودرو در این رده قیمتی شناخته شد و برای نخستین بار با کیفیت ترین خودرو بازار ایران برگزیده شد نه تنها در کلاس قیمتی خود بلکه بین تمامی خودرو های تولیدی و وارداتی .

مطالعه رضایتمندی مشتریان از کیفیت اولیه خودرو در سه ماهه اول مالکیت خودرو (پیمایش کمتر از 4000 کیلومتر) انجام پذیرفته است.روش نمونه گیری در این تحقیق، مصاحبه از سه روش تلفنی، حضوری، و مکاتبه ای با خطای نمونه گیری 2% و فاصله اطمینان 95% بوده است . 

بازه زمانی انجام مصاحبه ها در ششماهه اول سال 1394 و به تعداد 36084 مصاحبه با مالکین 63 مدل خودرو سواری در ایران انجام پذیرفته است.


شنبه17بهمن1394 ساعت 7:58
اخبار و رویدادها