گزارش ویدیویی تست تصادف جولیا

این محصول نوظهور آلفارومئو پنج ستاره ایمنی از معتبرترین موسسه بررسی استاندارد ایمنی خودرو دراروپا(Euro N-cap)  را در حالی به دست آورد که سخت گیری و استاندارد های این آزمون در سال 2016 بسیار افزایش یافته است.جولیا طی این آزمون با کسب امتیاز 98% برای سرنشینان بزرگسال توانست بالاترین امتیازی که تا کنون توسط خودرو های سواری ثبت شده بود را به دست آورد.

 


چهارشنبه23تير1395 ساعت 10:37
اخبار و رویدادها