توجه

توجه

نظر به سوءاستفاده افرادی از نام دکتر آلفا جهت ارائه خدمات و فروش قطعات خودروهای آلفارومئو، بدین وسیله به اطلاع مشتریان محترم شرکت آلفاموتور می رساند :

خدمات طرح دکترآلفا تنها از طریق هماهنگی شرکت با مشتری صورت می پذیرد و در صورت نیاز به امداد، مشتریان محترم می توانند با شماره تلفن 24578247 تماس حاصل نمایند.

لذا شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ایرادات احتمالی پیش آمده از سوی افرادی که مورد تایید شرکت نمی باشند ندارد و گارانتی خودروی ایشان ابطال می گردد.


يكشنبه4آبان1393 ساعت 8:51